تامین متریال و عایق کاری استخر ۵ واحدی در خراسان شمالی ( بجنورد )

 

 

 

 

 

 

استخر عایق شده با مواد ویژه عایقکاری و آببندی ساخت کشور ترکیه

تامین مصالح بلوک سبک گازی و اجرای پروژه  ( شهر بازرگان ) 

پروژه آقای قلندری در منطقه آزاد ماکو با #هبلکس

پروژه اجرا شده با بلوک سبک هبلکس در منطقه آزاد ماکو – شهر بازرگان

 

تامین مصالح و اجرای پروژه ویلایی ( شهر ماکو )

 

 

 

 

 

 

 

پروژه اجرا شده با بلوک سبک هبلکس در منطقه آزاد ماکو – شهر ماکو

 

تامین متریال عایقکاری و آبندی ، اجرا و عایق کاری ( متل قو )

 

 

 

 

 

 

پروژه عایق شده با مواد ویژه عایقکاری و آببندی ساخت کشور ترکیه

 

پروژه های سال ۹۷ به زودی بر روی این وبسایت قرار داده خواهد شد