یایلا پلاس ( چسب استحکامی بتن )

ویژگی های محلول یایلا پلاس:

  •  محصولی بر پایه رزین ترکیبی

  • افزایش انعطاف پذیری ملاتهای پایه سیمانی

  • افزایش مقاومت ملاتهای پودری یایلا

  • افزایش نفوذ ناپذیری بتن در مقابل آب

  • افزایش مقاومت سطح در برابر سایش

موارد مصرف یایلا پلاس:

  • برای منعطف کردن محصولات پایه سیمانی و افزایش مقاومت و نفوذناپذیری در مقابل آّب   

    یایلا پلاس ( چسب استحکامی بتن )

      یایلا پلاس ( چسب استحکامی بتن )